facebook
 
LinkedIn
Bel ons + 32 498 91 19 24 of stuur een e-mail
 

Onze activiteiten in 5 stappen

 
MEDIREN biedt u volledige ondersteuning in elke samenwerkingsfase. Wij garanderen onze partners juridische, administratieve en organisatorische ondersteuning. Ons doel is uw behoeftes zo volledig mogelijk te inventariseren en de juiste partnerinstelling te zoeken die deze behoeftes kan vervullen.
 
1 fase: Inventarisatie van uw behoeftes
 
1
 
Wij spelen in op uw behoeftes door het aanbieden van medisch personeel voor een tijdelijke dienstverlening van korte duur maar ook vast personeel voor een langdurige arbeidsrelatie. Samen met u stellen wij de functie-eisen voor het werken in uw instelling.

Eerst nemen wij contact op met de door ons geselecteerde Europese zorginstellingen om kandidaten die het meest aan uw eisen voldoen te selecteren. Onze specialisten voeren met hen de eerste gesprekken om hun gegevens, opleidingen, ervaring en competenties te beoordelen. Tegelijkertijd worden de voorlopige samenwerkingsvoorwaarden en prijsoffertes voorbereid.
 
2 fase: Offerte op maat
 
2
 
Wij doen u een voorstel:
 
 • wij stellen u de geselecteerde Europese partnerinstellingen voor
 • wij stellen u de kandidaten voor die aan uw eisen voldoen
 • wij geven u een gedetailleerde prijsofferte in concept
 
Behalve instellingen en kandidaten uit onze database zijn wij in staat om gedetailleerde informatie aan u te leveren over andere instellingen of specialisten met wie u wenst samen te werken. Als u een voorgestelde organisatie beter wilt leren kennen kunnen wij voor u een kennismakingsbezoek organiseren. In geval van medewerkers organiseren wij een oriënterend gesprek via videoconference.
 
Deze fase is voor u nog geheel vrijblijvend. Als u met ons voorstel akkoord gaat, dan bevestigen wij onze samenwerking met een gerichte overeenkomst. 
 
3 fase: Juridische ondersteuning
 
3
 
Ons team van juristen maakt en vertaalt de twee belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten.

Een overeenkomst m.b.t. de dienstverlening van MEDIREN bevat de voorwaarden van de dienstverlening en het aansprakelijkheidskader.

Dit document verplicht u niet om onze diensten af te nemen. Dit geeft u de mogelijkheid om direct of later gebruik te maken van onze diensten. Het is geldig voor een periode van 4 jaar.

De tweede overeenkomst bevestigt formeel de samenwerking tussen twee instellingen voor de periode van de personeelsdetachering.

Beide documenten kunt u naar eigen inzicht aanvullen of redactioneel wijzigen.

In elk geval bieden onze juristen u professionele ondersteuning, zij beantwoorden uw vragen en dragen oplossingen aan om aan uw verwachtingen te voldoen.
 
4 fase: Afwikkeling van formaliteiten
 
4
 
Het vaststellen van de procedures verbonden aan de personeelsdetachering en de samenwerkingsvoorwaarden:
 
 • MEDIREN ontlast partnerinstellingen van moeizame formaliteiten m.b.t. werving en aanstelling van medewerkers in de EU.
 • Ons team coördineert activiteiten van de afzonderlijke autoriteiten, houdt termijnen in de gaten en zorgt voor juiste naleving van zowel de wetgeving van een bepaald land als de EU wetgeving.
 • Wij signaleren welke documenten wanneer ingediend moeten worden.
 • Afhankelijk van de functie, specifieke eisen en wettelijke eisen van afzonderlijke partner landen, zorgen wij voor kwesties die te maken hebben met sociale verzekeringen, Arboinspectie of Artsen Beroepscommissie.
 • Wij verzorgen het vervoer en de huisvesting voor medewerkers.
 
5 fase: Continue ondersteuning
 
5
 
Uit ervaring weten wij dat de kwaliteit van detachering sterk afhangt van een menselijke factor, daarom bieden wij de ondersteuning tot aan de laatste dag van de detacherings-periode van de medewerker in uw instelling. Een coördinator van MEDIREN is continu in contact met zowel uw instelling als de medewerker.

MEDIREN begeleidt een medewerker gedurende de hele detacheringsperiode:
 
 • Bij aankomst in het land van de inlener wordt een medewerker door een coördinator van MEDIREN ontvangen.
 • Met de medewerker worden alle zaken rondom de kwaliteit van zijn verblijf tijdens de detacheringsperiode besproken. Tijdens de eerste dagen van het verblijf (48 dagen) laat de coördinator de stad aan de medewerker zien, laat de medewerker kennismaken met het functioneren van het openbaar vervoer en vertelt de medewerker over het werk bij de betreffende instelling.
 • Tijdens de eerste werkdagen van de gedetacheerde medewerker bij uw instelling staat de coördinator van MEDIREN de medewerker continu ter beschikking en zorgt voor een goede introductie van de nieuwe werkplek binnen het nieuwe team.
 • Tot aan de laatste dag van de detacheringsperiode bemiddelt de coördinator op verzoek van de medewerker onafhankelijk of het werk, privé of logistieke zaken betreft.
 

MEDIREN vous accompagne tout au long de la mission :
 
 • Bij aankomst bespreek je samen met de consultant van MEDIREN de details m.b.t. de taken in het kader van de aangeboden ondersteuning tijdens jouw dienstverlening in de aangewezen instelling.
 • Tijdens de eerste werkdagen van een gedetacheerde medewerker blijft de consultant beschikbaar als een afspraak / overleg op locatie van de instelling noodzakelijk is.
 • Tot aan de laatste dag van de detacheringsperiode kun je contact opnemen met de consultant van MEDIREN als je problemen, vragen of twijfels hebt.
 
 
ONZE PARTNERS
Meldt je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang de nieuwste informatie
Copyright KFE Belgium BVBA 2016
Realisation:CePixel