facebook
 
LinkedIn
Bel ons + 32 498 91 19 24 of stuur een e-mail
 

Richtlijn 96/71/EG

DETACHERING VOLGENS DE RICHTLIJN 96/71/EG
Algemene uitgangspunten van de richtlijn 96/71/EG

WAT IS DE RICHTLIJN?
Bepalingen van de richtlijn hebben betrekking op alle landen van de Europese Unie. Ze geven de meest belangrijke doelen van de dienstverlening op het gebied van de EU. Toch is het aan een lidstaat zelf om de juiste maatregelen te nemen om deze doelen te bereiken.

OP WIE HEEFT DE RICHTLIJN BETREKKING
De richtlijn heeft betrekking op bedrijven die eigen personeel uitlenen voor dienstverlening in een ander lidstaat dan de lidstaat waarin een medewerker een werkaanstelling heeft.

HOOFDBEPALINGEN
Onafhankelijk van de bepalingen in een arbeidsovereenkomst tussen een gedetacheerde medewerker en zijn thuisinstelling, moet zijn gastinstelling hem /haar arbeidsvoorwaarden garanderen volgens de wet en regelgeving van een land waar het werk daadwerkelijk wordt verricht. Het betreft o.a. de voorschriften voor een minimum vergoeding, verlofduur, e.d.. De verplichting tot naleving van de wet van het land van de inlener is niet afhankelijk van de duur van de detacheringsperiode.

Maar een medewerker kan ook vallen onder de arbeidsvoorschriften van het land waarin hij / zij een arbeidsovereenkomst heeft als deze voorwaarden gunstiger zijn dan in het land van de inlener.
 
VOOR MEER INFORMATIE HIER KLIKEN
Meldt je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang de nieuwste informatie
Copyright KFE Belgium BVBA 2016
Realisation:CePixel