facebook
 
LinkedIn
Bel ons + 32 498 91 19 24 of stuur een e-mail
 

Privacybeleid

Privacybeleid van het portaal mediren.eu

Begrippen die niet gedefinieerd zijn in dit privacybeleid hebben de betekenis die aan hen zijn gegeven in het Reglement.

Persoonsgegevens die doorgegeven worden in het contactformulier worden verwerkt door de firma KFE Holding Sp. z o.o. (verder genoemd de vennootschap) met zetel te Warschau aan de ul. Czerniakowska 71, ingeschreven in het register van ondernemers bij het Landelijk Gerechtsregister, welke gevoerd word door de Regiorechtbank voor de Stad Warschau, XIII Economische Afdeling van het Landelijk Gerechtsregister [Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego], onder nummer KRS 0000255059, NIP [Fiscaalnummer] 5213384754, REGON [Statistieknummer] 140517039, die de admistrateur is van deze gegevens in de zin van de Wet van 29 augustus 1997 over de bescherming van persoonsgegevens (tekst: Staatsblad 2002, Nr 101, pos. 926 met latere wijzigingen).

HET DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens dat zijn gegevens die door ons zijn verzameld in de databank van onze service alsook in het inwendige systeem voor het beheer van informaties, opgegeven door de Gebruiker door invulling van het contactformulier. Dat zijn de: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, functie op werk, contactgegevens van de firma van welke de Gebruiker eigenaar is of bij welke hij werkzaam is.

De aan ons toevertrouwde persoonsgegevens mogen door de Vennootschap gebruikt worden in de omvang van:

1.verwerking, en in het bijzonder: verzameling, vastlegging, bewaring, bewerking, ter beschikkingstelling, doorgeving en verwijdering van persoonsgegevens van de Gebruiker in het bereik welke noodzakelijk is ter verrichting van diensten door de Vennootschap,

2.verwerking, en in het bijzonder: verzameling, vastlegging, bewaring, bewerking, ter beschikkingstelling, doorgeving en verwijdering van persoonsgegevens van de Gebruiker voor marketing en statistische doeleinden,

3.verwerking, en in het bijzonder: verzameling, vastlegging, bewaring, bewerking, ter beschikkingstelling, doorgeving en verwijdering van persoonsgegevens van de Gebruiker voor reclame, marktonderzoek doeleinden alsook voor onderzoek van gedragingen en de voorkeuren van Dienstnemers met die bestemming dat de resulaten van deze onderzoeken zullen dienen ter verbetering van de kwaliteit van de door de Vennootschap verrichte diensten.
 

De firma KFE Holding Sp. z o.o., de eigenaar van de internetservice mediren.eu, verbindt zich tot gepaste bescherming van de persoonsgegevens betreffende de personen die de service bezoeken.

Opgave van persoonsgegevens is vrijwillig, maar indien er geen toestemming word gegeven voor verwerking door ons van persoonsgegevens kan dat de Gebruiker de voordelen ontnemen die voortvloeien uit het uitzenden naar werk in het buitenland of uit het verrichten van diensten in het buitenland, omdat de Vennootschap niet zal weten over de wil dat de Gebruiker of werkgever van de Gebruiker een samenwerking wenst met de buitenlandse partners.

De Gebruiker heeft het recht van toegang tot de inhoud van zijn gegevens en tot wijziging van deze. De actualisering van persoonsgegevens gebeurt door telefonisch of via de elektronische weg contact op te nemen met de Vennootschap.

Op grond van de schriftelijke overeenkomst gesloten overeenkomstig art. 31 van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan de Vennootschap de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen, over welke sprake is in dit beleid, aan andere personen met als doel het uitvoeren van bepaalde handelingen verbonden met het verrichten van diensten aan de Gebruiker of werkgever van de Gebruiker.
Meldt je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang de nieuwste informatie
Copyright KFE Belgium BVBA 2016
Realisation:CePixel