facebook
 
LinkedIn
Sunați-ne +40 743 497 935 o sau scrieți-ne
 

Regulament

§ 1 Dispoziții introductive
 1. Prezentul regulament stabileşte principiile pentru folosirea de către utilizatori a serviciilor furnizate pe cale electronică de către KFE Holding societate cu răspundere limitată (denumită în continuare în Regulament „MEDIREN”) prin rețeaua de Internet cu ajutorul Serviciului de Internet răspândit de site-ul www.mediren.eu denumit în continuare „Site”.
 2. MEDIREN este o Agenție de recrutare înregistrată de către Mareşalul Voievodatului Mazovia sub nr. 11271. Desfăşurând o activitate în domeniul angajărilor Agenția foloseşte marca MEDIREN_logo . Sediul companiei se află pe str. Czerniakowska nr. 71 00-718 Varşovia şi a fost înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul: 0000255059 administrat de Judecătoria Regională pentru oraşul Varşovia, Departamentul Economic VIII al Registrului Comerțului, are capital social în cuantum de 50 000,00 zl, se identifică cu numărul CIF: PL 521 33 84 754.
 3. MEDIREN îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale legislației polone şi europene.
 4. Prezentul regulament reglementează prestarea de servicii de către MEDIREN în calitate de agenție de recrutare în diferite stadii de prestare de servicii, precum şi principiile de procedură legate de recrutarea şomerilor şi îndeplinirea reciprocă a acordurilor încheiate.
 5. Definițiile folosite în prezentul regulament au următoarele semnificații:

 6. Formular de contact – un fel de anchetă care colectează informații personale şi alte date stocate pe Site pentru executarea serviciilor prestate de MEDIREN. Formularul de contact este disponibil la adresa: http://www.mediren.eu./ro/contact/

  Newsletter – serviciu care permite Utilizatorului să se aboneze şi să primească e-mailuri gratuite, informații comerciale şi alte informații specificate de Utilizator.

  Utilizator - persoană fizică din țară sau din străinătate care a completat Formularul de contact sau/şi ancheta care se află pe Site.

  Angajator străin – instituție străină a cărei oferta de muncă MEDIREN o prezintă Clienților, de asemenea o instituție a cărei date, adică cel puțin denumirea şi adresa Clientul le-a primit de la MEDIREN ca datele instituției care este interesată de angajarea Clientului.

§ 2 Termenii şi condițiile serviciului
 1. Utilizarea Serviciilor prestate de MEDIREN este voluntară şi gratuită pentru toți utilizatorii, după completarea Formularului de contact de pe Site. Utilizatorul trebuie să furnizeze informații corecte şi exacte la completarea formularului de contact. MEDIREN nu va fi responsabil pentru orice consecințe care vor surveni ca urmare a datelor false sau incorecte furnizate de utilizator.
 2. În cazul contactului telefonic cu MEDIREN, utilizatorul va primi un link la chestionar, care este disponibil la adresa: http://www.mediren.eu./ro/contact/ , fiind obligat să completeze formularul cu datele adevarate şi să ataşeze documentele necesare.
 3. Utilizatorul poate să actualizeze datele colectate pe Site după cum este necesar.Datele se actualizează prin trimiterea unui e-mail la adresa MEDIREN: [email protected].
 4. MEDIREN nu va fi responsabil pentru orice consecințe care vor surveni ca urmare a datelor false sau incorecte furnizate de utilizator în Formularul de contact.
 5. Prin completarea Formularului de contact şi/sau a chestionarului (menționat la punctul 2) utilizatorul îşi exprimă acordul cu privire la procesarea, colectarea, consolidarea, stocarea, elaborarea, distribuirea şi ştergerea datelor sale personale în conditiile stabilite de Politica de Cookies a Site-ului.
 6. Utilizarea corectă a serviciilor prestate pe Site este posibilă numai prin conectarea la Internet a calculatorului PC, Mac sau ceva similar, echipat cu un sistem de operare ( de ex. Linux, Mac OS, Windows sau similar) şi un browser web (de ex. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari sau similar).
 7. Prin trimiterea aplicației şi completarea Formularului de contact sau/şi a Chestionarului (menționat la punctul 2) se încheie un Contract de servicii între MEDIREN şi utilizator. Din acest moment utilizatorul se va numi „Client”.
 8. În vederea îndeplinirii Contractului de prestări servicii MEDIREN caută o ofertă de muncă corespunzătoare pentru Client, pe baza informațiilor furnizate de Client prin completarea formularului de aplicare şi informațiilor comunicate în cursul contractului.
 9. Când MEDIREN va găsi o ofertă adecvată, o va prezenta Clientului, iar acesta o poate accepta sau respinge.
 10. Acceptarea ofertei de către Client este echivalentă cu obligația semnării unui contract de trimitere la munca indicată în ofertă şi plecarea Clientului la munca specificată în contractul de muncă.
 11. MEDIREN mediază şi sprijină pe Client în semnarea contractului de muncă cu angajatorul străin.
 12. Dispoziții detaliate privind realizarea serviciilor oferite de MEDIREN şi asigurarea punerii în aplicare a contractelor semnate, vor fi specificate în fiecare contract încheiat în mod individual.
§ 3 Condițiile executării serviciului
 1. Clientul solicită de la MEDIREN, ca aceasta să presteze servicii care constau în căutarea unui loc de muncă pentru Client în străinătate.
 2. Pentru a putea începe MEDIREN prestarea de servicii, Clientul este obligat să trimită un curriculum vitae actual şi adevărat sau/şi alte documente de aplicare şi, de asemenea, să completeze anchetă personală sub formă de chestionar, pregătită şi trimisă Clientului de către MEDIREN.
 3. Utilizatorul este obligat să trimită către MEDIREN o fotografie tip legitimație (ataşată ca fişier separat sau inclusă în CV). Utilizatorul are obligația să trimită către MEDIREN o fotografie la care posedă toate drepturile de folosire şi dispunere, fără a atinge drepturilor terților. Utilizatorul este obligat să dețină drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate la fotografia trimisă care nu sunt restricționate sau grevate în favoarea unor părți terțe. În plus, trimițând fotografia utilizatorul declară şi confirmă, că drepturile pe care le are la fotografie includ, în special, dreptul de popularizare şi difuzare a acesteia.
 4. MEDIREN nu este răspunzător pentru încălcarea drepturilor personale sau drepturilor de autor ale terților de către Client.
 5. Pentru încheierea contractului de prestări servicii MEDIREN nu percepe nici un comision.
 6. În cadrul contractului de prestări servicii MEDIREN va efectua Pentru Client o analiză detaliată şi o selectare a ofertelor de muncă, în ceea ce priveşte calificarea şi cerințele Clientului concret. Clientul este obligat să furnizeze către MEDIREN toate informațiile şi documentele referitoare la persoana sa, calificarea şi experianța profesională, care pot avea impact asupra succesului în găsirea unei oferte de muncă adecvată.
 7. MEDIREN se angajează că va căuta şi prezenta Clientului oferte de muncă prin telefon sau pe e-mail, pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon indicat de către Client în contract.
 8. Clientul are 24 de ore pentru a accepta sau respinge oferta transmisă de MEDIREN. Nerespectarea acestui termen poate cauza ca oferta să fie prezentată unei alte persoane, iar Clientul să fie exclus din procesul de recrutare.
§ 4 Trimitere la muncă în străinătate
 1. După găsirea locului de muncă pentru Client şi acceptarea termenilor de către Client, între Client şi MEDIREN se va semna un contract de trimitere la muncă în străinătate.
 2. Declarația Clientului de acceptare a condițiilor locului de muncă găsit de MEDIREN în străinătate va fi transmisă pe cale electronică de către Client şi reprezintă aprobarea acțiunilor ulterioare desfăşurate de MEDIREN, şi mai ales confirmarea acceptării ofertei de muncă de către Client pentru Angajatorul străin. După acceptarea condițiilor ofertei de muncă MEDIREN va pregăti pentru Client contractul de trimitere la muncă în străinătate.
 3. În cazul acceptării condițiilor ofertei de muncă găsite de MEDIREN Clientul va încheia un contract de muncă direct cu Angajatorul străin.
 4. Acceptând dispozițiile prezentului Regulament Clientul confirmă că efectuarea de către MEDIREN a acțiunilor descrise, şi în special găsirea şi acceptarea de către Client a ofertei de muncă prezentate acestuia în condițiile acceptate de Client, elaborarea contractului de trimitere la muncă în străinătate şi colectarea documentației de muncă, constituie dovada îndeplinirii de către MEDIREN a obiectului contractului de prestări servicii.
§ 5 Munca în străinătate
 1. Orice acțiuni întreprinse de Client după începerea muncii la angajatorul străin nu vor produce efecte juridice directe pentru MEDIREN.
 2. MEDIREN nu angajează Clienți, nu este angajatorul lor, nu se află în raport de muncă cu Clienți, nici nu le plăteşte salariu pentru munca efectuată.
§ 6 Dispoziții finale
 1. În chestiuni care nu au fost reglementate prin prezentul acord, se vor aplica dispozițiile legii Codul Civil.
 2. MEDIREN funcționează cu respectarea acordurilor internaționale, ințelegerilor şi a programelor referitoare la angajare la care Polonia este parte şi a dispozițiilor privind angajarea în vigoare din țara angajatoare, precum şi a dispozițiilor care reglementează activitatea agențiilor de recrutare.
Înscrieți-vă la newsletter
Fiți la curent cu noutățile
Copyright KFE Holding Sp. z o.o. 2016
Realisation:CePixel